Google+

venerdì 25 agosto 2017

Succi e pucci ra Baharia

Li  succi  nivuri  pigghiaru campu a Baharia, succi beddi pasciuti , ca parinu cunigghia, ca sunnu chini chini ri pucci ca un ti runanu risiettu ca t'arrusicanu li carni e t'infiettanu.
M'arricuardu  li beddi limiuna, chi ricchizza ca purtaru, ma li succi travagghiavanu "nsutta, e cuminciariu li "mbruagghi, cu scafazzu li succi si ficiru picciuli, senza scuttati cu sururi, ma sulu cu putiri! 
Io cuntu sulu chiddu  chi  pozzu sapiri, pi sintitu riri. 

venerdì 21 luglio 2017

Pucci e succi

(work in progress)


N’assaittaru.
Ni stanno infrariciennu i carni.
‘Un aviemu paci.
N’assaittaru i pucci.
Ca nuatri pinsavamu ca i succi si stanno nni so tani.
Iddi nni so tani.
E nuatri nte nostri casi.
Nuddu c’avia pinsatu ca i succi hanno i pucci.
E i pucci s’infilano puru ca i puorti ri casi sunnu chiusi.
Nni sintievamu tranquilli.
Pucci, succi e cristiani.
E nni vinni a tutti a rugna.
Rugna ca ammazza i cristiani.
I pucci ca si infilaru ri nuotti e nuotti.
Ri sutta a puorta.
Si  infilaru nte casi.
Puru ca i succi per non taliarli nni chiuievamu l’uocchi.
E uora semu infestati.

I succi ammiscano malatii, n’infittaru a tutti.


Giorgio D'Amato

martedì 4 luglio 2017

Operetta buffa in pochi atti: La fonte


Oh che pelle secca! Mi secca tutto ormai! Svegliarmi la mattina mi secca, fare la penichella mi secca, andare a dormire mi secca,
E' finita così: mi sono seccata.
Prima no, gorgogliavo con costanza. Un rumore identico, uguale, nutrivo le vasche di acque placide, mi ci specchiavo. Venivano tutti a specchiarsi: gli animali assetati, i bambini con le barchette di carta, nutrivo schiere di girini e rane. Insetti e licheni. Intorno si alternavano capelvenere e felci, i fondi si popolavano di pesci rossi e grassi. E intorno gli alberi. Che dico? Giardini.