Google+

lunedì 13 novembre 2017

Rusulè di succi e pucciI succi ricchi misiru nto nsaccu  i succi poveri.
Chi mazzi i fierru iccaru nterra i nostri casi e la Palermo bedda, la Palermo felicissima addivintù siddiata

Cu li sacchi pigghiaru i surci nichi e li misiru nta le periferie,
ci ficiru tane ri cartuni, comu i l’apuna nta l’arveare li insirraru, 
senza acqua senza luci e dignità.
Nta la città sfriggiata ci misuru li surcitieddi nuovi,
li surci cu la puzza sutta a nasca. 
Li surci snob. 
Li surci cu l’erre moscia.
E chi beddi casi ca ci ficiru, avuti e cu li guardiani a sorvegliare li purtuna, succi cu la divisa e lu birrittu.
Chi casi belli! Ri cementu chinu ri sabbia e sangu.
Palazzuna ca quannu la quacina un c’abbastava
ci mittevanu un bellu mortu ammazzatu, tisu e aggritta.

Ci sunnu figghi ca un si ponnu attruvare
Sunnu ammucciati nta li pilastri
Ci sunnu matri ca un si ponnu cunsulare
S’abbrazzanu li figghi murati.
Surci snob comu putiti dormiri e nsunnari
rintra sti casi addannati?
Comu putiti manciari cu li posati d’argentu
un lu sintiti ra morti, u lamentu?

Adele Musso - Collettivo AAS Rusulè Succi e pucci